Parking

Na terenie MT Polska oraz w najbliższym otoczeniu znajduje się łącznie ponad 1200 miejsc parkingowych w tym ok. 750 na parkingach naziemnych i podziemnym, bezpośrednio przyległych do hali wystawienniczej. Odwiedzający będą mogli skorzystać z parkingów na podstawie Zaproszeń wysyłanych przez Organizatora do stałych Kontrahentów. Zaproszenia można również zamówić na niniejszej stronie internetowej korzystając z zakładki "Zaproszenia", ewentualnie kontaktując się z Organizatorem drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Wystawca oraz każdy zgłoszony Współwystawca otrzyma od Organizatora karnet upoważniający do parkowania jednego samochodu dostawczego lub osobowego przez cały czas trwania targów.